Przejdź do treści
Home » Jakie są konsekwencje opłacenia zaliczki na podatek dochodowy po 20 stycznia?

Jakie są konsekwencje opłacenia zaliczki na podatek dochodowy po 20 stycznia?

  • przez
problem światełko, żarówka

Każde rozliczenie podatkowe powinno być dokonane w odpowiednim terminie, który został szczegółowo określony. W zależności od formy płatności zadeklarowanej w Urzędzie Skarbowym, przedsiębiorcy w ciągu roku płacą podatek od osiągniętych przychodów w zaliczkach miesięcznych lub kwartalnych. Ostatnia zaliczka na PIT powinna zostać opłacona do 20 stycznia. Co, jeżeli przekroczmy ten termin? Jakie konsekwencje wiążą się z zapłatą zaliczki na PIT po tym terminie?

Jakie są terminy rozliczania podatku dochodowego?

Każdy podatnik, który rozlicza się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, osiągając dochody wynikające z prowadzonej działalności, ma obowiązek opłacenia zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek ten dotyczy również podatników osiągających przychody z tytułu najmu oraz dzierżawy. Jednak jako podatnicy mamy do wyboru dwie formy płacenia zaliczek:

  • kwartalną – płatną do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który powinna być zapłacona,
  • miesięczną – płatną do 20. dnia  miesiąca następującego po miesiącu, za który powinna być zapłacona.

Dlatego też jako ostateczny termin zapłaty zaliczki za dany rok uznaje się dzień 20 stycznia roku kolejnego. Warto też pamiętać, że jeżeli opłacimy wszystkie zaliczki i zobowiązanie podatkowe za cały rok przed tym terminem, to będziemy zwolnieni z wpłaty ostatniej zaliczki. Wszystko dlatego, że zostanie ona rozliczona w deklaracji rocznej.

Co w przypadku, gdy spóźnimy się z zapłatą zaliczki?

Jeśli należności z tytułu zaliczek na PIT nie uregulujemy w terminie do 20 stycznia roku następnego, to musimy się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Wszystko dlatego, że w takiej sytuacji powstaje zaległość podatkowa.  W ramach wystąpienia zaległości podatkowej Urząd Skarbowy dokona naliczenia odsetek za zwłokę we wpłacie. Co więcej, urząd może naliczyć opłatę prolongacyjną. Działania te są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 22 sierpnia 2005 roku wydanego przez MF. Dodatkowo jako przedsiębiorca musimy zawrzeć na rachunkach informacje takie jak:

  • potrącenia,
  • przeniesienie własności rzeczy albo praw majątkowych,
  • wpłacenie podatku osobie, która jest upoważniona do pobierania podatków,
  • wpłata równowartości kwoty nadpłaty lub zwrotu kwoty podatku nienależnie otrzymanej oraz otrzymanego oprocentowania,
  • zaliczenie nadpłaty z jej ewentualnym oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet powstałej zaległości podatkowej,
  •  zapłacenie podatku.
PRZECZYTAJ  Jakie wydatki mają gospodarstwa wiejskie?

Dodatkowo warto mieć na uwadze, że w przypadku zapłaty zaliczki na PIT po 20 stycznia roku kolejnego, nie zostanie ona uwzględniona jako rozliczona za miniony rok podatkowy. W takiej sytuacji kwota zaliczki zostaje zaliczona na poczet aktualnego zobowiązania podatkowego. Natomiast jeśli chodzi o naliczanie odsetek, to należy mieć na uwadze, że ich wysokość jest uzależniona od terminu, w jakim złożymy roczne zeznanie podatkowe. Co więcej, wysokość odsetek zależy również od kwoty zaliczek już opłaconych. W momencie złożenia rocznego zeznania podatkowego przestają być naliczane odsetki.