Jakie wydatki mają gospodarstwa wiejskie?

inwestycja

Rolnictwo to specyficzna forma działalności – gospodarstwo wiejskie stanowi ścisłe połączenie gospodarstwa domowego oraz rolniczej działalności gospodarczej. Nie mamy tutaj do czynienia z tradycyjnym przedsiębiorstwem, gdzie zatrudnia się pracowników. Wszelkie prace wykonywane są przez właścicieli gospodarstwa wiejskiego, a także członków ich rodzin. Głównym celem jest oczywiście uzyskanie środków niezbędnych do utrzymania domostwa, a także zabezpieczenia potrzeb życiowych. Wymaga to racjonalnego dysponowania budżetem. Dotyczy to m.in. rozsądnego planowania wydatków.

Wydatki związane z gospodarstwem rolnym

Pierwsza grupa wydatków jest powiązana z gospodarstwem rolnym. Wiadomym jest, że to podział umowny. Często nie można jednoznacznie określić, jaka część rachunków generowana jest przez gospodarstwo rolne, a jaka przez gospodarstwo domowe. Zrozumiałym jest to, że obie grupy wydatków mieszają się ze sobą, gdyż stanowią one jedną całość. Mowa tutaj o kosztach związanych z np. poborem energii, czy też wody. Właśnie dlatego wszelkie szacunki mają zwykle charakter umowny. 
Wydatki związane z gospodarstwem rolnym można podzielić na kilka podkategorii. Pierwszą z nich są podatki oraz ubezpieczenia. Mowa tutaj o m.in. podatku rolnym, ubezpieczeniu upraw, ubezpieczeniu zwierząt, ubezpieczeniu budynków gospodarczych od zdarzeń losowych, ubezpieczeniu maszyn i pojazdów rolniczych, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczeniu społecznym rolników i osób zamieszkujących gospodarstwo.

Kolejną podgrupą są wydatki związane z zakupem środków niezbędnych do produkcji rolnej. Dotyczy to m.in. pasz dla zwierząt, nawozów, środków ochrony roślin, części zamiennych do sprzętu rolniczego, paliwa do pojazdów i maszyn rolniczych, nowego sprzętu rolniczego. Wydatków w gospodarstwie rolnym jest o wiele więcej, więc ciężko byłoby wymienić je wszystkie. Należy wziąć pod uwagę koszty związane z m.in. opieką weterynaryjną zwierząt, remontem budynków gospodarczych, konserwacją maszyn i pojazdów, zakupem odzieży i akcesoriów roboczych.

Innym istotnym aspektem są wydatki związane z kredytami rolniczymi.
Kredyty są zaciągane przez rolników z różnych względów, jednym z podstawowych jest fakt, że niejednokrotnie rolnicy muszą czekać na otrzymanie zapłaty przez wiele miesięcy. Więcej informacji na temat kredytów rolniczych znajdziecie tu https://agrofundusz.pl/kredyty-dla-rolnikow/. Obecnie wiele gospodarstw posiada nawet po kilka kredytów rolniczych. Kredyty rolnicze nie zawsze są na preferencyjnych warunkach. Zdarza się, że rolnicy są zmuszeni zaciągać kredyty na nie przewidziane inwestycje a takie kredyty mogą być droższe.

Wydatki związane z gospodarstwem domowym

Gospodarstwo wiejskie to również wydatki związane z prowadzeniem domu. Są to koszty, które ponosi każdy przeciętny człowiek. Do tej grupy można zaliczyć wydatki związane z zakupem m.in. żywności, środków higienicznych, odzieży, obuwia, mebli, sprzętów gospodarstwa domowego, a także wielu innych. Oprócz tego ponoszone są wydatki związane z ochroną zdrowia, ogrzewaniem domu, dostarczaniem wody, zużyciem energii elektrycznej, zużyciem wody, odprowadzaniem ścieków i odpadów, leczeniem, edukacją, komunikacją, rozrywką, transportem itd.

W gospodarstwie wiejskim nie można często oddzielić wydatków na rolnictwo od wydatków na dom. Dla przykładu – wszystkie budynki podpięte są do jednego licznika energii elektrycznej, przez co nie znamy dokładnej wysokości wydatków na dom i działalność rolniczą. Właśnie dlatego gospodarstwo wiejskie traktowane jest jako całość, co zdecydowanie utrudnia zarządzanie posiadanymi zasobami.